Novice

Delavnica za koderje programskih vsebin

Ljubljana, 28.06.2016

Na Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS je 28. 6. 2016 potekala delavnica za koderje programskih vsebin, ki bodo pri svojem delu uporabljali Gledoskop, sistem za razvrščanje in označevanje otrokom in mladoletnikom potencialno škodljivih avdiovizualnih programskih vsebin.

Delavnico je agencija pripravila v sodelovanju s predstavnikoma nizozemskega inštituta za klasifikacijo avdiovizualnih medijev NICAM, ki je razvil orodje Kijkwijzer, na katerem temelji slovenskemu okolju prilagojen Gledoskop. Namenjena je bila izdajateljem televizijskih programov, ponudnikom avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo ter strokovnjakom agencije. Usposabljanje je opravilo 20 udeležencev, ki so pridobili ustrezne certifikate za samostojno razvrščanje programskih vsebin.

Označevanje vsebin zahteva Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS). Gledoskop pa omogoča enostavnejše in zanesljivejše razvrščanje in označevanje vsebin s pomočjo spletnega vprašalnika. V njem bodo pooblaščeni koderji natančno opredelili potencialno škodljive elemente v programski vsebini, računalniški program pa bo na podlagi njihovih odgovorov določil starostno priporočilo in piktograme.

Strokovnjaki nizozemskega inštituta NICAM so razvili izvirni vprašalnik, slovenska prilagoditev pod njihovim vodstvom pa je nastala v sodelovanju med agencijo in ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev. Vse razvrščene vsebine in njihove oznake se bodo shranjevale v podatkovno bazo in so javno dostopne prek iskalnika na spletni strani Gledoskop, ki bo lahko tako sedaj zaživel tudi v praksi.

nazaj